دانلود آهنگ شدی بچه بالا ولی ما این پایینا واست رگ میزنیم

دانلود آهنگ شدی بچه بالا ولی ما این پایینا واست رگ میزنیم

مُردم اَ دلشوره، آخه سابقه نداشت تا این ساعت زنگ نزنه
یعنی چی شده، مال کی شده، اَه نشد این دل ما یه بار نفوس بد نزنه
رفت، بعد رفتنت دیگه خبری نی از دعوا دیگه نمیشکنن ظرفا
دیگه صدای عربده هامو نمیشنون همسایه ها
تو اون بالاها میپری من تنهای تنها

منبع : دانلود آهنگ شدی بچه بالا ولی ما این پایینا واست رگ میزنیم